YIT Infra Ab:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

YIT Infra Ab har för avsikt att jämna ut marken på fastigheten som Lemminkäinen Infra Ab äger för cirkulärekonomifunktioner samt för en betong- och asfaltstation. Projektområdet ligger i Kila i Vanda. Projektområdet är ca 10 ha stort.  Projektet kan delas upp i två funktionsmässiga faser: grundberedning av området samt den egentliga tillverknings- och återvinningsverksamheten. Markutjämningen kräver grävning av moränmassor och sprängning av berggrunden.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

Alternativ ALT 0

• Projektet förverkligas inte

Alternativ ALT 0+

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

Alternativ ALT 1A

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Mottagning och behandling av sprängsten

• Mottagning och behandling av överloppsjord

Alternativ ALT 1B

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Mottagning och behandling av sprängsten

• Mottagning och behandling av asfaltsavfall

Alternativ ALT 2A

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Mottagning och behandling av asfaltsavfall

• Asfaltscentralsverksamhet

Alternativ ALT 2B

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Betongcentralsverksamhet

MKB-programmet

Utredningar:

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen valmistuneet selvitykset

MKB-Beskrivningen

MKB-beskrivningens papperversion är framlagd till påseende 26.11.2018 - 24.1.2019 på följande platser:

  • Mellersta Nylands miljöcentral, Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tusby
  • Vanda stad, miljöcentral, Backasgränden 5, 01510 Vanda

Tillställning för allmänheten

Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 4 december 2018 kl. 18.00 - 20.00, FBK-huset i Sjöskog, Katrinevägen 71, 01760 Vanda.

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter och utlåtanden om MKB-beskrivningen skriftligen senast den 24. januari 2019 till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Som hänvisning: Kiilan kiertotalouskeskusYVA/Annukka Engström.

Besöksadress: Semaforbron 12, 5. vån, Östra Böle, Helsingfors

Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors

E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fiB

 

 

 

 

Publicerad 12.10.2017 kl. 11.34, uppdaterad 20.11.2018 kl. 8.35