TYVI-tjänsten

Lämna uppgifter till myndigheterna på elektronisk väg

TYVI-tjänsten (förkortning av finskans "tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä") främjar informationsflödet mellan företag och myndigheter. Systemet tillhandahåller ett enhetligt sätt att på elektronisk väg förmedla uppgifter till myndigheter och aktörer som sköter myndighetsuppgifter. Målet med systemet är att underlätta lämnandet av uppgifter och minska den arbetsmängd och de kostnader det innebär.

TYVI inom miljöförvaltningen

Inom miljöförvaltningen används TYVI-tjänsten för närvarande vid uppföljning av detaljplanläggningen och vid insamling av de uppgifter som ska föras in i övervaknings- och belastningsdatasystemet (Vahti). Även uppgifter som ska ingå i vattentjänstverkens datasystem kan föras in i tjänsten.

I TYVI-tjänsten registrerar kunden uppgifterna med en webblankett. När uppgifterna har sparats förs de direkt in i datasystemen. I TYVI-tjänsten kan uppgifterna också överföras som filer.

Publicerad 16.9.2013 kl. 18.11, uppdaterad 22.7.2015 kl. 13.03
Utgivare: