Sågverk, depåer, djurgårdar och nöjesparker

Anmälningsförfarandet tillämpas på 

  • sågverk där produktionskapaciteten är minst 20 000 m³ sågvirke per år, 
  • depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek samt på
  • permanenta djurgårdar eller nöjesparker. 

Verksamheten ska uppfylla de förutsättningar, som gäller för anmälning (se Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen).

Sågverk, depåer, djurgårdar och nöjesparker verkar i regel med stöd av anmälningsbeslutet om inte verksamheten av ett särskilt skäl kräver miljöstillstånd.

Att göra en anmälan

Anmälan ska lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet senast 120 dagar innan verksamheten enligt planerna ska inledas.

Om myndigheten inte har gett ett beslut inom utsatt tid, kan verksamheten trots detta inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges senare ska iakttas trots eventuellt ändringssökande. Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som ett miljötillstånd.

Anmälan görs på blanketten som finns bakom länken nedan.

Anmälningsblankett och ifyllnadsanvisningar

Publicerad 01-02-2019 kl. 15.49, uppdaterad 22-10-2020 kl. 16.09