Småskalig maskinell guldgrävning

Anmälningsförfarandet tillämpas på maskinell guldgrävning, när de uppgrävda jordmassorna inklusive ytjord underskrider 500 m³ per år, arbetstiden är högst 50 dygn per år och när tillstånd eller rätt enligt vattenlagen inte behövs.

Verksamheten ska uppfylla de förutsättningar, som gäller för anmälning (se Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen).

Småskalig maskinell guldgrävning verkar i regel med stöd av anmälningsbeslutet om inte verksamheten av ett särskilt skäl kräver miljöstillstånd.

Att göra en anmälan

Anmälan ska lämnas in till Regionförvaltningsverket i Norra Finland senast 120 dagar innan verksamheten enligt planerna ska inledas.

Om myndigheten inte har gett ett beslut inom utsatt tid, kan verksamheten trots detta inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges senare ska iakttas trots eventuellt ändringssökande. Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som ett miljötillstånd.

Anmälan görs på blanketten som finns bakom länken nedan.

Anmälningsblankett och ifyllnadsanvisningar

Publicerad 01-02-2019 kl. 15.48, uppdaterad 03-11-2021 kl. 14.49