CITES-tillståndsförfarandet

Det krävs nästan alltid CITES-tillstånd eller importanmälan för import och export över EU:s yttre gränser av de i CITES-konventionen reglerade arterna samt produkter tillverkade av dem. Även inom EU (också inom medlemsländerna) krävs ofta ett s.k. EU-intyg för köp, försäljning och annan kommersiell aktivitet.

Vederbörande skall se till att tillstånden och intygen är giltiga redan innan den verksamhet de beviljats för har inletts. Transport över gränser och handel är olagligt utan giltiga handlingar. I sådana fall kan arterna och produkterna konfiskeras.

Nedan presenteras tillståndsförfarandet från början till slut.

1. Omfattas arten av CITES-bestämmelserna?

Allra först bör du ta reda på om arten eller en produkt som tillverkats av den omfattas av CITES-bestämmelserna. Behöver ja CITES-tillstånd, -intyg eller EU-intyg?

2. Hurdana tillstånd behövs det?

Om den art som skall importeras, exporteras eller säljas omfattas av CITES-bestämmelserna, skall du utreda vilka tillstånd eller intyg det behövs för den.

Om du har för avsikt att som privatperson, personligen eller i flyttlasset, föra in eller ut över EU:s yttre gränser för icke-kommersiellt ändamål ett dött djur eller en död växt, eller en del av eller en produkt tillverkad av arten, ber vi dig läsa även sidan Personliga tillhörigheter och hushållsföremål.

Om du avser att föra in eller ut flera gånger över EU:s yttre gränser under tre år, ett musikinstrument, ditt eget exotiska sällskapsdjur, en mobil utställning eller provsamling rekommenderar vi att du läser igenom temat:

3.  Tillstånd krävs för olika ändamål och användare

På de webbsidor som är riktade till dem som importerar, exporterar, köper och säljer djur och växter eller produkter tillverkade av dem, samt på sidorna för resande finns det noggrannare information bl.a. om CITES-bestämmelserna för jaktbara arter, sällskapsdjur, orkidéer, tropiska trädarter och souvenirer.

4. Handläggningstiden för tillståndsförfarandet, tillståndens giltighetstid och priser

5. CITES-ansökningsblanketter

Här finns CITES-ansökningsblanketter och anvisningar för ifyllande av dem.

6. Gränsövergångsställen vid import och export av CITES-arter

CITES-arter får importeras och exporteras endast via vissa bestämda gränsövergångsställen.

7. Tullförfarandet för CITES-arter

CITES-tillstånden och -intygen bör följa med försändelsen under hela resan, för att tullen vid behov skall kunna kontrollera att importen eller exporten är laglig.

8. Inlämning av ansökan

Tillståndsansökan bör fyllas i noggrant och undertecknas. I ansökan skall framgå personsignum (privatpersoner, behövs endast för fakturering) eller FO-nummer (företag). Originalet av den undertecknade ansökan med bilagor skickas till: Finlands miljöcentral SYKE, CITES-ärenden, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors, eller med e-post till SYKEs registratorskontor kirjaamo@syke.fi

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 06-09-2013 kl. 16.12, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.48