Forskningsinstitutioner befriade från CITES-tillståndsförfarande

I Finland finns det 20 registrerade forskningsinstitutioner och museer som har befriats från tillståndsförfarande enligt CITES-konventionen.

När en institution eller ett museum har för avsikt att skaffa sig, leverera eller byta material med en annan registrerad forskningsinstitution eller ett museum skall den använda den etikett som är avsedd för byte av vetenskapligt material. Etiketten kan dock inte användas för levande djur.

CITES-exemplar får importeras till Finland endast via godkända gränsövergångsställen.

Finländska institutioner som är befriade från tillståndsförfarandet

FI 001   

Biologiska samlingarna vid Åbo Akademi, Porthansgatan 3, 20500 Åbo

FI 002

Naturhistoriska museet, Forssan luonnonhistoriallinen museo, Forssa

FI 003

Helsingfors universitets zoologiska museum, PB 17, FIN-00014

FI 004

Helsingfors universitets botaniska museum, PB 7, FIN-00014

FI 005

Helsingfors universitet, institutionen för tillämpad biologi, PB 27, 00014 Helsingfors

FI 006

Jyväskylä universitets museums naturvetenskapliga avdelning, PB 35, 40351 Jyväskylä

FI 007

Kuopio naturvetenskapliga museum, Myhkyrinkatu 22, 70100 Kuopio

FI 008

Lapplands landskapsmuseum, naturvetenskapliga avdelningen, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi

FI 009

Ostrobothnia Australis, naturvetenskapliga museet, Hovrättsesplanaden  9, 65100 Vasa

FI 010

Uleåborgs universitets zoologiska museum, PB 3000, 90014 Uleåborg

FI 011

Uleåborgs universitets botaniska museum, PB 333, 90571 Uleåborg

FI 012

Uleåborgs universitet, Botaniska trädgården, PB 333, 90571 Uleåborg

FI 013

Naturvetenskapliga museet, Iisalmen luonnontieteellinen museo, Kulttuurikeskus, 74100 Idensalmi

FI 014

Tammerfors naturvetenskapliga museum, Pirkankatu 2, 33210 Tammerfors

FI 015

Åbo landskapsmuseum, Biologiska museet, Åbo, PB 286, 20014 Åbo

FI 016

Universitetet i Åbo, Zoologiska museet, 20014 Åbo

FI 017

Universitetet i Åbo, Botaniska museet, 20014 Åbo

FI 018

Joensuu universitet, biologiska institutionens samlingar, PB 111, 80101 Joensuu

FI 019

Stadsmuseet i Lahtis, Historiska museet, PB 113, 15111 Lahtis

FI 020

Helsingfors universitet, Botaniska trädgårdarna, PB 44, 00014 Helsingfors


Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln), fax 09 5490 2791.
Publicerad 06-09-2013 kl. 18.10, uppdaterad 27-11-2020 kl. 9.37