Gränsövergångar vid import och export av CITES-arter

Import och export av CITES-arter endast via utvalda gränsövergångar

Då man importerar eller exporterar exemplar (växter, djur, delar av eller produkter tillverkade av växter eller djur) av CITES-arter till Finland från ett land utanför EU eller exporterar via Finland till ett land utanför EU skall importen och exporter ske via godkända gränsövergångar. Detta gäller även för transitering om exemplaren omfattas av förpassningsförfarande.

Samtliga CITES-tillstånd och -intyg som krävs för export och import skall alltid uppvisas i tullen vid utförseln och införseln.

För import av vissa djur eller animaliska produkter fordras en kontroll som utförs av en gränsveterinär samt det krävs även importtillstånd från Livsmedelsverket. Även för vissa växter kan det krävas växtskyddsinspektion och importtillstånd från Livsmedelsverket.

Vid tullinspektionen skall CITES-exemplar vid behov styras till en godkänd gränsövergång, dvs. förpassas. Det är tillåtet att importera och exportera CITES-arter via andra än godkända gränsövergångar endast ifall man har ansökt och erhållit ett undantagslov för detta från Finlands miljöcentral.

Import och export av djur, delar och produkter av djur

Det är tillåtet att importera och exportera djur, delar av djur eller produkter tillverkade av djur som omfattas av CITES-konventionen endast via följande tullstationer och gränsövergångar:

  • Helsingfors hamn (import av levande djur som fordrar veterinärmedicinsk kontroll dock förbjuden)
  • Helsingfors-Vanda flygplats
  • Vaalimaa
  • Raja-Jooseppi (import av exemplar som fordrar veterinärmedicinsk kontroll dock förbjuden)
  • Kilpisjärvi (endast import av exemplar som är av norskt ursprung eller som är godkända för import till Norge enligt EU-bestämmelser är tillåten).

Kontrollera alltid med Livsmedelsverket vilka veterinärmedicinska kontroller och tillstånd det krävs för import av djur och djurprodukter till Finland.

Import och export av växter, delar och produkter av växter

Det är tillåtet att importera och exportera växter, delar av växter eller produkter tillverkade av växter som omfattas av CITES-konventionen endast via följande tullstationer och gränsövergångar:

  • Helsingfors hamn
  • Helsingfors-Vanda flygplats
  • Vaalimaa
  • Åbo

Kontrollera alltid med Livsmedelsverket vilka inspektioner, tillstånd eller intyg krävs för import och export av djur och växter.

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, eller tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 06-09-2013 kl. 16.05, uppdaterad 27-11-2020 kl. 9.34