Tullförfarandet för CITES-arter

Uppvisa alltid CITES-tillstånden i tullen både vid ut- och införseln

När EU:s yttre gränser överskrids ska CITES-tillstånden och -intygen uppvisas i avgångslandets och destinationslandets tull. CITES-tillstånd och -intyg ska följa med försändelsen under hela resan så att tullen vid behov kan kontrollera att exporten eller importen är laglig. Exemplar som inte har behöriga dokument konfiskeras i tullen.

  1. CITES-tillstånden och -intygen skall överlämnas till tullen, när CITES-exemplar åker iväg från Finland till ett land utanför EU eller när CITES-exemplar anländer till Finland från ett land utanför EU.
  2. Tullen kontrollerar CITES-handlingarna, säkerställer att exemplaren och mängderna överensstämmer med handlingarna och gör nödvändiga anteckningar i punkt 27 i alla blanketter.

Import av CITES-arter

  1. Vid import av en CITES-försändelse skickar tullen omedelbart det gråa originalexemplaret (blankett 1) av importtillståndet och originalexemplaret av exportlandets exporttillstånd per post till tillståndsmyndigheten Finlands miljöcentral /CITES-tillståndsfrågor, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors.
  2. Tillståndshavarens gula exemplar (blankett 2) överlämnar tullen till tillståndshavaren eller dennas företrädare.

Export av CITES-arter

  1. Vid export eller återexport av CITES-exemplar till ett land utanför EU överlämnar finska tullen originalexemplaret (grå blankett 1) av exporttillståndet eller återexportintyget samt tillståndshavarens exemplar (gul blankett 2) till tillståndshavaren (exportören). Originalet (grå blankett) följer alltid med CITES-exemplaren till destinationslandets tull.
  2. Finska tullen skickar omedelbart myndighetens gröna exemplar (blankett 3) av CITES-tillståndet till tillståndsmyndigheten Finlands miljöcentral.

Tullförfarandet av CITES-tillstånd – anvisningar åt tillståndshavaren

Försäkra dig att Livsmedelsverket inte kräver tillstånd för importen eller exporten.

 

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 06-09-2013 kl. 16.06, uppdaterad 06-04-2022 kl. 15.40