Djur och CITES

CITES-konventionen reglerar handeln med åtskilliga hotade djurarter. Det krävs CITES-tillstånd för handeln med levande djur, djurdelar och produkter tillverkade av dessa. I Finland har konventionen verkställts genom EU-lagstiftning, som reglerar importen och exporten av hotade djur över EU:s yttre gränser.

Regleringen gäller även import och export av levande djur och djurprodukter till icke-kommerciella ändamål och exotiska sällskapsdjur som reser med en privatperson.

I vissa fall krävs även tillstånd för handeln inom EU och Finland

Eftersom EU-lagstiftningen även reglerar handeln mellan medlemsländer och inom dem, krävs tillstånd även för handeln i Finland. Handeln övervakas i praktiken med hjälp av tillstånd och intyg som beviljas av Finlands miljöcentral.

Bestämmelserna gäller också för djur och djurprodukter som importeras eller exporteras för icke-kommersiella ändamål. Det kan t.ex. vara fråga om ett exotiskt sällskapsdjur som en privat person har tagit med sig på en resa.

Exotiska sällskapsdjur och inhemska björnprodukter

Den handel med djurarter och djurprodukter som omfattas av CITES-konventionen är mångformig. I den rör sig bl.a. exotiska sällskapsdjur, souvenirer, jakttroféer, livsmedel, skinnprodukter, läkemedel och kosmetik. Det kan vara fråga om CITES-handel exempelvis när en privatperson köper ett sällskapsdjur på webben eller när en representant för ett företag köper in skinnprodukter på den internationella marknaden. Även vissa inhemska arter, såsom björnen, vargen och lon, omfattas av CITES-bestämmelserna.

Man bör skaffa nödvändiga tillstånd och intyg i god tid innan man idkar dylik handel, import eller export. De djur och produkter som transporteras utan nödvändiga dokument beslagtas i tullen. Ett djur, en del eller en produkt tillverkat av det som har sålts och/eller köpts i Finland utan nödvändigt tillstånd är illegalt.

Det krävs tillstånd för import och export av djur

CITES-konventionen har verkställts i EU-länderna med unionens gemensamma lagstiftning. För export och import samt handel med djurarter som omfattas av EU:s CITES-bestämmelser fordras olika slags tillstånd, intyg och/eller anmälningar.

Flera djur får inte importeras alls och ett flertal djurprodukter, såsom valprodukter, kan föras in i Finland endast för vetenskapliga ändamål. För införsel av arter i bilaga A beviljas inga tillstånd. Därför kan inte tillstånd beviljas för infölsel av produkter som innehåller bilaga I/A arter t.ex. tiger (Panthera tigris).

Vilka CITES-tillstånd man skall ha beror i huvudsak på djurart och användningsändamål. På sidan CITES-tillståndsförfarandet berättas mer om vilka arter det krävs tillstånd för och om olika tillstånd.

Kontrollera krävs det även tillstånd från Livsmedelsverket, Finlands viltcentral och NTM-centralen

Importen och exporten av djur och djurprodukter regleras inte bara genom CITES-bestämmelserna utan också av andra bestämmelser. De som transporterar levande djur och djurprodukter, även inom EU, bör ta reda på Livsmedelsverkets krav.

För import av levande däggdjur och fåglar inom EU kan det krävas importtillstånd även från Finlands viltcentral, Livsmedelsverket och NTM-centralen. För vidare information se spalten till höger,

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi eller tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 03-07-2013 kl. 10.49, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.13