CITES-trädarter

Aktuellt

Ändringarna i CITES-listningen rörande trädarterna tagna vid 18. CITES-partsmötet trädde i kraft i EU 14.12.2019. 

Försäkra dig alltid innan import att det inte krävs CITES-tillstånd för trädarten

Flera kommersiellt använda tropiska trädarter är nuförtiden hotade på grund av för kraftiga avverkningar. Detta har medfört att ett stort antal trädarter är upptagna på CITES-listan över hotade växt- och djurarter då deras överlevnad hotas av internationell handel. Detta innebär att handeln med dessa trädarter regleras av CITES-conventionen och EU.s lagstiftningen. För arterna krävs CITES-tillstånd för att de skall kunna föras ut från ursprungslandet samt importeras till destinationslandet (EU).

För importen och exporten av trädarterna gäller samma tillståndskrav som för övriga listade arter som är upptagna i EU:s artlista över reglerade trädarter.

Vi rekommenderar att ni först läser igenon websidan Växter och CITES. Därefter bör ni även läsa igenom "CITES-puulajien lupasääntelyn muutokset 2019" var det är samlat ytterligare aktuell information om importen av trädarterna.

Trädarter för vilka det krävs CITES-tillstånd

Det krävs tillstånd för att importera bland annat mahogny, cypressväxter, flera arter av palisander, araukariaväxter, cedrela-arter, Cedrela spp. (som hör till mahognyväxterna), afromosia samt rött sandelträ, afrikanskt kino. Handeln med trädvaror omfattar bl.a. timmer, sågade trävaror, plywood, fanér, traditionella mediciner, doftande oljor, och från trädarterna tillverkas bl.a. instrument, mindre trävaror, souvenirer och möbler.

För flera CITES-trädarter berörs bara vissa produkter av regleringen (t.ex. timmer, sågvaror, fanér och färdiga trävaror som används för tillverkning av stråkar till stränginstrument). För vissa arter omfattas bearbetat trä medan för andra arter berös inte dessa av regleringen. Vad som gäller för de olika reglerade trädarterna kan kontrolleras i EU:s artlista samt i tabellen nedan (CITES-puulajitaulukko) där reglerna för alla trädarterna som är upptagna i EU:s artlista beskrivs.

I EU:s artlista och i tabellen över CITES-trädarter, nedan, kan man kontrollera för vilka delar av trädarten det krävs tillstånd. För att vara säker bör man även läsä EU:s officiella dokument EU:s arförordning samt EU:lista över arter som inte får införas till EU. Om ni har frågor eller är osäker så kan ni även kontakta CITES-tillståndsmyndigheten, Finlands miljöcentral SYKE.

Hur vet man att det krävs tillstånd för trädarten?

Det är inte alltid lätt att bestämma om det krävs tillstånd för att importera arten, eftersom artbestämningar av tropiska trädslag kan vara svåra, flera trädslag har samma namn och samma trädslag kan dessutom ha flera olika namn. För att få veta vilken art det är, måste man ta reda på artens tvådelade vetenskapliga namn. Hondurasmahogny kallas för Big-leaf mahogany och har vetenskapliga namnet Swietenia macrophylla,och kubamahogny kallas för American mahogany Swietenia mahagoni.

På webben finns flera engelskspråkiga hjälpmedel för att kunna särskilja tropiska trädarter:

EU:s förordning om timmer (EUTR) och FLEGT

Förutom CITES-regleringar vid kommersiell införsel av timmer och produkter tillverkade av trä skall man alltid försäkra sig om att arten inte är upptagen på EU:s förordning om timmer, som förbjuder användningen av olagligt timmer. Vid frågor rörande (EUTR) bör ni alltid kontakta Livsmedelsverket, som ansvarar för EUTR i Finland.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 23-02-2017 kl. 16.53, uppdaterad 01-12-2022 kl. 13.25