Gå till innehållet

Frivillig anmälan och bokföring av lager av äldre CITES-trädarter

Äldre lager av CITES-trädarter

I vissa EU-länder inventeras och registreras lagren av CITES-träd, och färdiga produkter (lagret av trävara som har anskaffats innan arten reglerades, sk. pre-convention stock) av de nya CITES-trädarter som omfattas av CITES-regleringen. I Finland saknas lagstiftning som förutsätter denna registrering. Finlands miljöcentral SYKE är trots detta beredd att ta emot och diarieföra uppgifterna om existerande lagren av träd, trädvaror och färdiga produkter.

Utredningen av trävarornas ursprung

Vid samtliga CITES-tillståndsansökningar måste den reglerade trädartens lagliga ursprung klargöras. För att underlätta bevisningen av trädets lagliga ursprung bör man i förväg, innan regleringen träder i kraft, anmäla till Finlands miljöcentral SYKE trälager av CITES-trävaror. En gjord anmälan underlättar bevisningen av trädets lagliga ursprung, speciellt i fall då det inte längre finns dokument med vilka trädets lagliga ursprung bevisas, när och varifrån det har införskaffats.

Om man har dokument med vilka man kan bevisa var och när CITES-träd varorna och CITES-produkterna innehållande reglerade arter anskaffades behöver man inte göra en anmälan. Däremot måste alltid vid export av träd utanför EU dess lagliga ursprung bevisas. Även vid försäljning av bilaga II/B-arter inom EU skall man intyda artens lagliga ursprung. Detta intyg skall följa med trädvaran eller föremålet.

Anmälan av lagren av nya CITES trädarter

Denna frivilliga anmälan omfattar endast förråden av nya CITES-trädarter som skaffades innan regleringen trädde i kraft.

Cedrela spp.

 • Cedrela spp.-lagren (som ingår i släktet Meliaceae, mahogny). Lagren kan anmälas innan regleringen av arterna träder i kraft 28.8.2020. Finlands miljöcentral SYKE tar emot anmälningar under perioden 15.1.–28.8.2020.

Mukulapapadauk

 • Pterocarpus tinctorius -lagren. Läget i slutet av år 2019.

Mulanjecypress

 • Widdringtonia whytei -lagren. Läget i slutet av år 2019.

CITES-trädarttabell

Anmälan skall innehålla

Gör en separat anmälan för varje trädart. I anmälan skall anges:

 • Ägarens, namn och fullständiga adressuppgifter, eventuell FO-nummer
 • Verksamhetsområde
 • Versamhetens omfattning (Finland, EU-länder, från länder utanför EU/till länder inom EU)
 • Mängden av träd eller trävaror, i vilken form är trädet, i vilka produkter används trädet
 • Möjliga kopior av eventuella dokument av ursprung
 • Bifoga till ansökan även bilder på lagret

Inlämnandet av lageranmälan

Den frivilliga registreringen av förråden av CITES-trädarter som innehades innan regleringen trädde i kraft kan göras i fritt format men den bör innehålla ovan beskrivna uppgifter. Anmälan bör skickas till Finlands miljöcentral, SYKE.

 • via posten till Finlands miljöcentral, SYKE, CITES-tillstånd, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors
 • via e-post till Diariet vid SYKE: kirjaamo.syke@ymparisto.fi även till kännedom (cc) cites@miljo.fi

Bokföringen av CITES-trädlagret

Ägaren av trädlagret skall bokföra användningen av CITES-materialet, bökföringenskall omfatta: anskaffning, lager och försäljning av trä och de färdiga produkterna så att man vet vad som har använts och vad som kvarstår. I fortsättningen skall man inom EU kunna klargöra för det använda trädets, och föremålens ursprung till ett lager eller ett CITES-importtillstånd med vilket det infördes till EU.

Ett ursprungsintyg skall bifogas med varan till köparen i Finland eller EU. Vid försäljning av träd eller trädvaror till ett land utanför EU måste även ett CITES re-exporttillstånd skaffas från CITES-tillståndsmyndigheten, Finlands miljöcentral SYKE i god tid innan utförseln.

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@miljo.fi, tel. 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 9.12.2019 kl. 13.28, uppdaterad 31.12.2019 kl. 11.48
Ämne: