Distributionsstationer för flytande bränslen

Statsrådets förordning 314/2020 föreskriver om miljöskyddskraven för distributionsstationer (se länk till höger). Förordningen tillämpas på distributionsstationer där flytande bränsle säljs eller på annat sätt överlåts via en distributionsmätare till bränsletanken i motordrivna fordon, vattenfarkoster, spårfordon eller luftfarkoster. 

En distributionsstation för flytande bränsle registreras i datasystemet för miljövårdsinformation om bränslecisternernas totala volym är minst 10 m3. Distributionsstationen ska därtill uppfylla förutsättningarna för registrering (se Registrering enligt miljöskyddslagen).

Hur anmälan görs

Registrering av en distributionsstation för flytande bränsle i datasystemet för miljövårdsinformation görs till kommunens miljöskyddsmyndighet senast 60 dygn före verksamheten inleds.

Verksamheten kan påbörjas när kommunens miljöskyddsmyndighet har registrerat verksamheten och det förflutit 60 dagar från det att anmälan gjordes.

Anmälan görs på blanketten som finns bakom länken nedan. Länk till förordningen finns till höger.

 

Publicerad 14-08-2013 kl. 15.46, uppdaterad 11-06-2020 kl. 15.56