Gå till innehållet

Distributionsstationer för flytande bränslen

Statsrådets förordning 444/2010 föreskriver om miljöskyddskraven för distributionsstationer (se länk till höger).

En distributionsstation för flytande bränsle för användning i motordrivna fordon eller motorbåtar registreras i datasystemet för miljövårdsinformation om bränslecisternernas totala volym är minst 10 m3. Distributionsstationen ska därtill uppfylla förutsättningarna för registrering (se Registrering enligt miljöskyddslagen).

Hur anmälan görs

Registrering av en distributionsstation för flytande bränsle i datasystemet för miljövårdsinformation görs till kommunens miljöskyddsmyndighet senast 60 dygn före verksamheten inleds.

Verksamheten kan påbörjas när kommunens miljöskyddsmyndighet har registrerat verksamheten och det förflutit 60 dagar från det att anmälan gjordes.

Anmälan görs på blanketten som finns bakom länken nedan. Länk till förordningen finns till höger.

 

Registreringsblankett och anvisningar

Publicerad 14.8.2013 kl. 15.46, uppdaterad 31.12.2018 kl. 15.52