Boende

Avsnittet Boende tar upp olika typer av boende och deras särdrag. Det innehåller också information om vilket slags stöd för boende som finns och en egen sida om boende för specialgrupper.

 

Pressmeddelande och nyheter RSS

Utredning: Bostadslösheten har minskat tack vare olika program – arbetet mot bostadslöshet bör i fortsättningen stödjas i kommunerna

18.6.2019
Att bostadslösheten har minskat i Finland är till stor del bostadslöshetsprogrammens förtjänst, visar en utredning som miljöministeriet låtit göra. I utredningen utvärderas genomförandet och effekterna av tre bostadslöshetsprogram 2008–2018, liksom även hur programmen svarat mot behoven. I utredningen ges även rekommendationer med tanke på framtida åtgärder.
Allt miljöministeriets aktuellt
Allt ARAs aktuellt
Publicerad 16.9.2013 kl. 15.56, uppdaterad 18.6.2019 kl. 15.13
Ämne: