Statsborgen för bostadslån

Statsborgens omfattning och borgensavgift

Statsborgen kan beviljas alla som bygger ett småhus eller tar ett lån för att köpa en ägarbostad. Bankerna beviljar borgen i samband med att beslutet om bostadslån fattas, och man behöver inte ansökan om borgen separat.

Bostaden ska anskaffas för eget bruk eller som familjens huvudsakliga bostad.

Ett ägarbostadslån med statsborgen kan uppgå till högst 85 % av bostadens anskaffningsvärde (90 % om det är fråga om BSP-räntestödslån). Statsborgen kan uppgå till högst 20 % av ägarbostadslånet (25 % om det är fråga om BSP-räntestödslån), dock inte mer än 50 000 euro per bostad. Statsborgen beviljas för ett lån som tas på högst 25 år.

En borgensavgift på 2,5 % av borgensbeloppet tas ut i samband med att lånet eller den första låneraten lyfts. Om staten betalar räntestöd för lånet debiteras ingen borgensavgift.

Statsborgen vid bostadsbyte

Om man den som ska ta ett ägarbostadslån med statsborgen har ett gammalt lån och ämnar byta bostad kan han eller hon ta ett nytt lån endast på mellanskillnaden och använda det gamla lånet till anskaffningen av den nya bostaden.

I sådana fall kan också gamla bostadslån som används för anskaffning av en ny bostad betraktas som ägarbostadslån. Därmed får låntagaren borgen för hela det lån som krävs för att finansiera det nya bostadsköpet.

Arrangemanget förutsätter att låntagaren erlägger borgensavgift också för den del av sitt gamla lån som betraktas som ägarbostadslån. Ägarbostadslånets andel av det gamla och det nya lånets sammanlagda belopp kan uppgå till högst 85 % av den nya bostadens anskaffningspris (90 % om det är fråga om BSP-räntestödslån).

Mer information:

Statskontoret: tfn 0295 50 2248,  rantestod(at)statskontoret.fi

Bestämmelser: överinspektör Jorma Pietiläinen, miljöministeriet, tfn 029 525 0228, fornamn.efternamn@miljo.fi

MM:s produktkort

Publicerad 30-05-2016 kl. 8.58, uppdaterad 30-05-2016 kl. 8.58
Utgivare: