Byggande

Byggnader används för flera ändamål, som hem, arbetsplatser och för service. De utgör ramarna för en trygg och hälsosam vardag. Utgångspunkten för byggandet är ett behov av utrymme eller ett behov av att utveckla eller reparera en befintlig byggnad. För byggnaders och andra konstruktioners livslängd är det viktigt med rätt underhåll och service. Med hjälp av en bra plan och genom att styra byggandet försöker vi säkerställa att slutresultatet är av bra kvalitet och minska de skador på miljön som verksamheten medför.

Det här avsnittet innehåller information om de olika skedena i ett byggprojekt och om underhåll och reparation av en fastighet. Olika hustekniska system, avloppsvattenhantering samt eko- och energieffektivitet tas också upp. Informationen har framför allt tagits fram för allmänheten, verksamhetsutövare och myndigheter. Information om lagstiftningen hittar man på miljöministeriets webbplats.

rakentaminen_PenttiHokkanen.jpg
Pentti Hokkanen, Miljöförvaltningens bildbank

 

Publicerad 10.1.2017 kl. 14.47, uppdaterad 10.1.2017 kl. 14.47
Utgivare: