Byggande

Det här avsnittet innehåller information om de olika skedena i ett byggprojekt och om underhåll och reparation av en fastighet. Olika hustekniska system, avloppsvattenhantering samt eko- och energieffektivitet tas också upp. Informationen har framför allt tagits fram för allmänheten, verksamhetsutövare och myndigheter. Information om lagstiftningen hittar man på miljöministeriets webbplats.

 

Pressmeddelande och nyheter

I höst inleds provanvändningen av en metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck – en rådgivningstjänst ska stödja användningen

4.6.2019
Den metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck som miljöministeriet har berett kommer att börja användas på prov i augusti 2019. I och med provanvändningen börjar också Green Building Council Finland tillhandahålla en rådgivningstjänst som kan hjälpa aktörer i fastighets- och byggbranschen i frågor som rör koldioxidsnålt byggande och metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriest aktuellt
Publicerad 10.1.2017 kl. 14.47, uppdaterad 18.6.2019 kl. 15.05
Utgivare: