Gå till innehållet

Byggande

Det här avsnittet innehåller information om de olika skedena i ett byggprojekt och om underhåll och reparation av en fastighet. Olika hustekniska system, avloppsvattenhantering samt eko- och energieffektivitet tas också upp. Informationen har framför allt tagits fram för allmänheten, verksamhetsutövare och myndigheter. Information om lagstiftningen hittar man på miljöministeriets webbplats.

 

Pressmeddelande och nyheter

co2 kuvituskuva, ruotsi

Utsläpp från byggande kan nu jämföras – den nya klimatdatabasen ger en grund för normstyrningen av koldioxidsnålt byggande

1.3.2021
I dag har man öppnat en tjänst som erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet. Informationen bidrar till en mer enhetlig beräkning av växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykel och underlättar planeringen av koldioxidsnåla byggnader. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriest aktuellt
Publicerad 9.10.2020 kl. 16.27, uppdaterad 21.10.2020 kl. 8.03
Utgivare: