Blanketter för energicertifikat

Sådana energicertifikat som avses i lagen om energicertifikat för byggnader 50/2013 (Finlex), som trädde i kraft den 1 juni 2013, ska fr.o.m. den 1 maj 2015 upprättas i ARA:s register över energicertifikat och undertecknas elektroniskt.

rakentaminen_Enegiatodistus_MSommers.jpg
Markus Sommers/Miljöförvaltningens bildbank

Den blankettmall som är avsedd för energicertifikat enligt förenklat förfarande används dock fortfarande. I miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader finns bestämmelser om hur blanketten ska fyllas i.

Handledning för dem som upprättar energicertifikat

Det har utarbetats en handledning med tillhörande bilagor som är riktat till dem som upprättar energicertifikat. Materialet i handledningen hänför sig för närvarande till förordning 176/2013. Handledningen och exemplen kommer att uppdateras senare så att de motsvarar förordning 1048/2017. Bilagorna innehåller exempel på hur ett energicertifikat upprättas och utgångsvärden för beräkningarna i anslutning till energicertifikatet. Kapitel 6 i handledningen om energicertifikat innehåller beskrivningar av exemplens innehåll.

Handledning och exempel uppdaterade i november 2018.

Bilagor:

Blanketter enligt den gamla lagstiftningen om energicertifikat

I 30 § i lagen om energicertifikat för byggnader uppges att om en ansökan om bygglov blivit anhängig före den 1 juni 2013, tillämpas den tidigare lagen om energicertifikat för byggnader 487/2007 (Finlex) fram till dess att byggnaden tas i bruk. Kontakta Motiva, om du behöver blanketterna i fråga: energiatodistus@motiva.fi. Om ansökan om bygglov har lämnats in före den 1 december 2017, tillämpas på motsvarande sätt de författningar som då gällde fram till det att byggnaden tas i bruk.
 

Mer information

Miljöråd Maarit Haakana, miljöministeriet, tfn 050 594 0167, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Lagstiftningsråd Sari Rapinoja, miljöministeriet, tfn. 0295 250 320, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 14-11-2013 kl. 12.56, uppdaterad 07-09-2020 kl. 10.15
Utgivare: