Byggnadens hälsosamhet och tillgänglighet

En hälsosam och tillgänglig byggnad är en del av en bra levnads- och verksamhetsmiljö. Utgångspunkten för detta är bra planering och byggande.

Byggnaden måste planeras och byggas som en helhet så att man under alla normala användningsförhållanden uppnår ett hälsosamt, säkert och trivsamt inomhusklimat. Fukt-, värme- och ljusförhållandena samt vattenförsörjningen måste också tas i beaktande. Byggnaden får alltså inte medföra risker för hälsan. När man bedömer hur hälsosam en byggnad är beaktar man användningsändamålet och de förhållanden som orsakas av omgivningen.

Esteettomyys_PHokkanen.jpg
Pentti Hokkanen, Miljöförvaltningens bildbank

Byggnaden ska beroende på användningsändamål även anpassas för personer som har begränsad funktions- eller rörelseförmåga. Tillgänglighet garanterar jämlika premisser för alla befolkningsgrupper att utnyttja byggnaden. Det är till alla användares fördel, eftersom tillgänglighet garanterar obehindrad rörelse i byggnaden och förbättrar användningssäkerheten och rörligheten i lokalerna.

Publicerad 16-09-2013 kl. 17.11, uppdaterad 01-02-2017 kl. 10.56
Utgivare: