Behandling av brunnsvatten

Kvaliteten på brunnsvattnet kan förbättras genom behandling av vattnet. De vanligaste problemen, för vilka det finns behandlingsmetoder som passar för privatpersoner är höga järn-, mangan-, fluorid-, arsen- eller radonhalter i vattnet samt vattnets surhet. Om föroreningen av vattnet beror på att brunnens konstruktion är i dåligt skick bör brunnen först sättas i skick.

Det finns många slags behandlingsmetoder (till exempel lyftning, filtering och desinficering) och det lönar sig att noggrannt bekanta sig med de olika alternativen innan man införskaffar apparaturen. Det första steget alltid är den undersökning om brunnsvattnets kvalitet. Analysresultater visar hur kan man behandla vatten. De visar också om situation är så dåligt att man skulle bygga ny brunn i ett annat plats.

Det är inte alltid möjligt att lösa alla problem med hjälp av en enda apparat. Då man skaffar ett behandlingssystem lönar det sig att inbegära förslag till behandlingsmetod från åtminstone tre apparaturleverantörer för att försäkra sig om att en lämplig metod hittas.

Publicerad 7.1.2014 kl. 16.29, uppdaterad 31.12.2013 kl. 14.42
Ämne: