Analystolk för brunnsvatten

Analystolken för brunnsvatten är en guide för brunnsägare och personer som arbetar med kvalitetsbedömning av brunnsvatten. Målet med denna tolk är att underlätta bedömningen av brunnsvattnets kvalitet.

Analystolken baserar sig på den så kallade brunnsgruppens expertbedömning och ställer brunnsvattnets analysvärden i relation till social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001).

Analystolken har uppdaterats år 2009. WHO har ändrat den maximala halten för uran till 30 µg/l och den grundar sig påt kemisk giftighet.

Publicerad 07-01-2014 kl. 16.58, uppdaterad 09-01-2020 kl. 10.10