Brunnsvattnets analystolk

Brunnsvattnets analystolk är en guide för brunnsägare och personer som arbetar med kvalitetsbedömning av brunnsvatten. Målet med denna tolk är att underlätta bedömningen av brunnsvattnets kvalitet.

Analystolken baserar sig på så kallad brunnsgruppens expertbedömning och ställer brunnsvattnets analysvärdena i relation till social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning 401/2001.

Analystolken har uppdaterats år 2009. WHO har änrdat den maksimihalt för Uran. Den här maksimihalten är 30 µg/l enligt kemisk giftighet.

Publicerad 7.1.2014 kl. 16.58, uppdaterad 26.6.2018 kl. 15.17