Beslutsfattandet i bostadsaktiebolag

Bostadsaktiebolagets bolagsstämma är ett viktigt tillfälle för aktieägaren, eftersom det under bolagsstämman bestäms hur aktieägarnas gemensamma egendom ska skötas och hur boendeförhållandena ska utvecklas. I lagen om bostadsaktiebolag definieras i detalj ramarna för bostadsaktiebolagets beslutsfattande.

Enligt lagen ska aktieägaren sköta sin aktielägenhet omsorgsfullt och utföra sitt underhållsarbete på vederbörligt sätt. Aktieägaren ska informera om planerade renoveringar, om de påverkar andra lokaler i huset eller en grannlägenhet. Även bostadsaktiebolaget ska i förväg informera aktieägarna om sådana underhållsarbeten som påverkar användningen av bostaden.

Bostadsaktiebolaget har rätt att övervaka aktieägarens underhålls- och ombyggnadsarbeten. Övervakningen ordnas av bolagets styrelse och disponent och aktieägarna ansvarar för eventuella kostnader.

Publicerad 16-11-2016 kl. 12.20, uppdaterad 16-11-2016 kl. 12.20