Disponentverksamhet och underhåll

Disponenten var förr i tiden en stor patron och enväldig härskare när det gällde att styra över fastighetens funktioner. Bolagets beslutsfattande och penningströmmar gick via disponenten.

Idag innebär disponentverksamheten organisationskunnande, där samarbetet mellan disponenten och styrelsen ska vara friktionsfritt och förtroendet ömsesidigt. Förtroende uppstår när alla har tydliga roller och kompetens och yrkesskicklighet kan påvisas i det praktiska arbetet. Motgångar som man stöter på i arbetet och löser tillsammans befäster och stärker i regel samarbetet.

I all sin enkelhet består disponentverksamheten av den tjänst som bostadsaktiebolaget i egenskap av köpare och tjänsteleverantören sinsemellan kommer överens om. Grunden för uppdraget är naturligtvis de lagstadgade uppgifterna.

Publicerad 16-11-2016 kl. 12.49, uppdaterad 16-11-2016 kl. 12.49