God fastighetshantering ökar bostädernas värde och de boendes livskvalitet

Invånarna
 

Fastighetens värde påverkas i första hand av läget, egenskaperna, skicket och fastighetshanteringens kvalitet. Skickets betydelse har under den senaste tiden blivit allt med synlig i fastighetens värde.

I fråga om kvalitetsfaktorerna har estetiska värden och trivselfaktorer såsom närheten till grönområden av tradition varit viktiga. I framtiden kommer också tekniska och funktionsmässiga kvalitetsfaktorer såsom energieffektivitet och tillgänglighet att påverka fastighetens värde i allt högre grad.

Fastighetshanteringens nivå återspeglas i fastighetens skick och via kvalitetsfaktorer i fastighetens värde. Mer indirekt inverkar gott fastighetsunderhåll via fastighetens skick och snygghet på invånarnas dagliga välbefinnande och trivsel. En sund underhållskultur syns också i de boendes motivation att ta hand om sin fastighet.

Publicerad 16-11-2016 kl. 10.50, uppdaterad 16-11-2016 kl. 10.49