Gå till innehållet

Verktyg för fastighetshantering

Backasgatan
© Tapio Heikkilä

Det finns många användbara verktyg för att underlätta underhållet och de planmässiga reparationerna av en fastighet. De viktigaste verktygen är fastighetens användnings- och underhållsanvisning, dvs. serviceboken, samt bedömningen, intyget och undersökningen av byggnadens skick, energiutredningen och reparationsplanen. Var och en av dessa har sitt eget syfte i olika skeden av fastighetens livscykel.

I den nya lagen om bostadsaktiebolag förutsätts det att bostadsaktiebolagets styrelse utreder reparations- och underhållsbehovet för de följande fem åren. Utredningen ska vara skriftlig och fogas till disponentintyget.

I fortsättningen kommer verktygen för fastighetshanteringen att utvecklas i en ännu med användarfokuserad riktning. Målet är att göra dem till en del av fastighetens "strategi", den gemensamma planen för fastighetens underhåll, reparationer och utveckling.

Publicerad 16.11.2016 kl. 12.27, uppdaterad 16.11.2016 kl. 12.27