Verktyg för fastighetshantering

Backasgatan
© Tapio Heikkilä

Det finns många användbara verktyg för att underlätta underhållet och de planmässiga reparationerna av en fastighet. De viktigaste verktygen är fastighetens användnings- och underhållsanvisning, dvs. serviceboken, samt bedömningen, intyget och undersökningen av byggnadens skick, energiutredningen och reparationsplanen. Var och en av dessa har sitt eget syfte i olika skeden av fastighetens livscykel.

I den nya lagen om bostadsaktiebolag förutsätts det att bostadsaktiebolagets styrelse utreder reparations- och underhållsbehovet för de följande fem åren. Utredningen ska vara skriftlig och fogas till disponentintyget.

I fortsättningen kommer verktygen för fastighetshanteringen att utvecklas i en ännu med användarfokuserad riktning. Målet är att göra dem till en del av fastighetens "strategi", den gemensamma planen för fastighetens underhåll, reparationer och utveckling.

Publicerad 16-11-2016 kl. 12.27, uppdaterad 16-11-2016 kl. 12.27