Bedömning och undersökning av byggnadens skick

Bedömningar och undersökningar av byggnadens skick är verktyg som kan användas av bostadsaktiebolagets styrelse. Med hjälp av dessa får man information om byggnadens verkliga skick, reparationsbehovet och framtida kostnader. Bedömningen av byggnadens skick inkluderar en långsiktig reparationsplan som omfattar 5-10 år och innehåller de punkter som bostadsaktiebolagets styrelse varje år ska presentera för bolagsstämman.

Syftet med en noggrannare undersökning av byggnadens skick, som fokuserar på en begränsad del av byggnaden, är att utreda skicket för byggnadens kritiska delar. Å andra sidan ger undersökningen också information för planeringen av reparationer och valet av rätt reparationsmetoder.

Fullständig bedömning av byggnadens skick

Bedömningen av byggnadens skick
 

För att genomföra en fullständig bedömning av byggnadens skick behövs det sakkunniga inom såväl byggnadsteknik som VVS- och elteknik. I vissa fall granskar även en hissexpert hissarnas skick.

Enligt rekommendationen ska den första bedömningen av byggnadens skick göras redan innan huset är tio år gammalt. Det rekommenderas att själva bedömningen ska uppdateras med 5-10 års mellanrum. I samband med bedömning kan man också göra en utvidgad utredning av energihushållningen eller en energiutredning.

Bedömningen av byggnadens skick utförs baserad på sinnesintryck och utan att ha sönder konstruktionerna. Några enskilda mätningar kan göras, men precis som namnet beskriver bedöms byggnadens skick och reparationsbehovet. Man kan också be om de boendes åsikter och observationer när bedömningen görs.

Allmänna anvisningar har publicerats om beställning, genomförande och rapportering av bedömningen av byggnadens skick. Reparationsunderstöd beviljas för upprättandet av en bedömning av byggnadens skick i enlighet med anvisningarna.

Undersökningen av byggnadens skick är noggrannare

Om skicket på något delområde av en byggnad inte kan utredas på ett tillförlitligt sätt med metoderna i bedömningen av byggnadens skick, kan den som genomför bedömningen föreslå att en noggrannare undersökning av skicket ska genomföras.

Sådana delområden kan vara betongkonstruktioner utomhus, t.ex. fasader och balkonger, vatten- och avloppsanläggningar, inomhusklimatet samt elsystem.

Också asbestkartläggningen är ett slags undersökning av skicket.

Den som genomför undersökningen av byggnadens skick ska ha gedigen yrkeskunskap om det undersökta delområdet. Dessutom ska den som genomför undersökningen ha de verktyg och den utrustning som behövs för provtagning och analys samt möjlighet att analysera de prov som tagits.

Publicerad 16-11-2016 kl. 12.48, uppdaterad 16-11-2016 kl. 12.48