Fukt- och mögelskador, inomhusluft och hälsovådliga ämnen

 
Mögel på väggen

Vi tillbringar största delen av vårt liv inomhus. Det är alltså inte oväsentligt hurdan luft vi andas inomhus. Inomhusluftens dåliga kvalitet är ett av de största miljöhälsoproblemen i Finland.

Fukt- och mögelskador är vanliga i Finlands byggnadsbestånd. De förorsakar enligt en försiktig uppskattning hälsovårdskostnader på hundratals miljoner euro varje år och ett fastighetsreparationsbehov i minst samma storleksklass. På grund av de indirekta effekterna är de nationalekonomiska kostnaderna betydligt större än så.

Andra problem med inomhusluften som påverkar hälsan är bl.a. för hög eller för låg temperatur, bristfällig ventilation eller små partiklar i inomhusluften.

I det här avsnittet redogörs det för hur man kan undvika fukt- och mögelskador eller andra problem med inomhusluften samt hur man ska gå till väga om man misstänker fukt- eller mögelskador i bostaden eller byggnaden.

Miljöexpert Sannamari Hellman från Tammerfors tekniska universitet, verkställande direktör Jukka-Pekka Kärki från Suomen Sisäilmakeskus och verksamhetsledare Jorma Säteri från Sisäilmayhdistys har deltagit i skrivandet av detta avsnitt.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.41, uppdaterad 02-12-2016 kl. 10.17