Fukt- och mögelskador är ett hot mot hälsan

Inomhusluftens dåliga kvalitet är ett av de värsta miljöhälsoproblemen i vårt land. Fukt- och mögelskador är det största orsakerna till dålig inomhusluft. Detta medför för sin del betydande hälsoolägenheter och nationalekonomiska kostnader.

I varannan byggnad kan man observera tecken på överflödig fukt. I cirka 15-20 procent av byggnaderna är mögel ett hot mot användarnas hälsa. Problemet gäller alla byggnadstyper oberoende av användningsändamål och ägarförhållanden. På grund av problemets omfattning är kostnaderna för sjukdomar som beror på mögel avsevärda.

En möglig, instängd eller aningen söt lukt som påminner om lukten i en jordkällare är ett tydligt tecken på dolda fukt- och mögelskador i byggnaden.

Gamla fuktskador har ofta reparerats med stöd av bristfällig information i synnerhet på 1990-talet, delvis också på 2000-talet. Under reparationerna har man endast fokuserat på att torka eller delvis förnya skadat material. Risken för nya skador i konstruktionerna har glömts bort. När byggnaden repareras är det viktigt att orsaken till skadan elimineras. Den som utför reparationerna ska vara förberedd på att ändra konstruktionerna så att de inte kan skadas på nytt.

Kommunens hälsoskyddsmyndighet ansvarar för övervakningen av hälsosamma förhållanden i bostäder och andra uppehållsrum.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.43, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.43