Inomhusluftens kvalitet är viktig

Inomhusluftens kvalitet i bostäderna är särskilt viktig för personer som ständigt vistas inomhus: sjuka och många åldringar.

Inomhusmiljön består av temperaturförhållandena, inomhusluften, de akustiska omständigheterna och belysningen. Alla dessa faktorer påverkar människans hälsa och trivsel. Faktorer förknippade med inomhusmiljön påverkar också indirekt husets konstruktioner.

En dålig inomhusluft kan äventyra människors hälsa. Största delen av problemen med inomhusluften är individuellt upplevda olägenheter. Dessa olägenheter har en inverkan på trivseln och arbetseffektiviteten, men en del av dem kan också ha direkta hälsokonsekvenser. Personerna som vistas i lokalerna har olika hälsotillstånd och är olika känsliga. Därför kan en olägenhet som är nästan omärkbar för en person förorsaka allvarliga symptom för en annan person.

Typiska olägenheter är obehaglig lukt, drag och instängdhet. Symptom kan också uppstå om inomhusluften har för hög temperatur.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.51, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.51