Gå till innehållet

Balansering av ventilationssystem

Bakgrunden till dåligt fungerande ventilation är för stora eller för små luftströmmar. Balansering av ventilationen är en viktig del av förbättringen av inomhusklimatet och energihushållningen.

Ändamålsenliga inomhusförhållanden uppnås när ventilationens luftströmmar i olika rum motsvarar användningskraven för rummen. En balanserad ventilation bidrar till att hålla byggnadens tryckförhållanden i balans. På detta sätt kan man delvis minska spridningen av obehagliga lukter från en lägenhet till en annan. Samtidigt minskar bullerolägenheterna i sådana lokaler där luftströmmarna är för stora.

Energibesparingar utan att pruta på bekvämligheten

Alltför effektiv ventilation slösar energi. Förutom överflödiga energifakturor kan en för effektiv ventilation försämra inomhusklimatet. Detta framträder oftast som drag under de kalla årstiderna.

Den luftström som behövs i lokalen hittas i byggnadens ventilationsplaner. Luftströmmarna i bostäder har i regel fastställts enligt de byggbestämmelser som gällde vid tidpunkten för byggandet. Det är viktigt att beakta att luftströmmarna ska uppnås när lokalerna används aktivt.

Balansering justerar strömmarna

Maskinell frånluftsventilation är det huvudsakliga ventilationssystemet i bostadshöghus. I äldre bostadshöghus strömmar frånluften i regel genom gemensamma kanaler med stenkonstruktion och kanalsystemet har inga justeringsplåtar. Då kan balanseringen endast göras genom att justera frånluftsventilerna. Förinställningsvärdena för ventilerna som planeraren har beräknat gör arbetet snabbare. Också tillgången på tilluft ska säkerställas innan justeringsarbetet inleds.

Det bästa justeringsresultatet uppnås med full luftström, eftersom mätnoggrannheten är större med stora luftströmmar och yttre störningar har mindre inverkan.

Publicerad 17.11.2016 kl. 16.52, uppdaterad 17.11.2016 kl. 16.52