Vad innebär god inomhusluft?

En god inomhusluft är luktfri och innehåller inga orenheter som är skadliga för hälsan. Man kan bli sjuk av dålig inomhusluft. Vissa orenheter i inomhusluften, till exempel tobaksrök och små partiklar i utomhusluften, ökar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i andningsorganen. Tobaksrök, radon, asbest och vissa små partiklar ökar risken att insjukna i lungcancer.

Allergisk snuva och mögeldammlunga är kliniskt iakttagbara sjukdomar som kan bero på mögel i luften. Undersökningar har visat att fuktskador i byggnader förorsakar flera olika hälsoolägenheter, men mekanismen för hur olägenheterna uppstår är ännu inte helt känd.

Lukt avslöjar dålig inomhusluft

Det är inte alltid lätt att upptäcka dålig inomhusluft. Avvikande lukter upptäcks lättast genom att lukta på luften när man kommer in i byggnaden. Om det luktar jordkällare, "gammalt hus", kemikalier, avlopp, avgaser eller instängt tyder det på problem i konstruktionerna eller tekniken. Också för hög temperatur (över 22-23 grader) försämrar inomhusluftens kvalitet och luften känns torr och unken.

Symptomen berättar om problemen

Många orenheter i inomhusluften upptäcks först när de leder till symptom. Typiska symptom är snuva, nästäppa, irritation i huden, ögonen eller slemhinnorna, heshet, huvudvärk, trötthet och lindrig feber. Dessa i och för sig vanliga symptom kan bero på inomhusluften om de endast förekommer i en viss byggnad. Ofta utvecklas symptomen inom en eller två timmar efter att personen anländer till byggnaden och lindras när personen lämnar byggnaden.

Ventilationen är viktig

En bra inomhusluft skapas genom att förhindra skadliga utsläpp och ombesörja tillräcklig ventilation. När man bygger och renoverar lönar det sig att använda produkter med låga utsläpp i klass M1.

En bra ventilation avlägsnar även sådana orenheter vars källor inte kan undvikas. Dessa orenheter härstammar från människans egen ämnesomsättning, byggnadsmaterial eller de maskiner och anordningar som finns i byggnaden. Den mest centrala orenheten som kräver ventilation är i regel fukt förorsakad av boendet.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.51, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.51