Reparation av andra byggnadsdelar

I underhållet av en byggnad ingår det att man tar hand om hela fastigheten och dess delar. Reparation är det förmånligaste alternativet för gamla fönster med en fungerande konstruktion och energihushållning. Om fönstren har hållit i över 80 år, har fönstren tekniska egenskaper och ett kulturhistoriskt värde som gör dem värda att reparera.

Om fuktskador upptäcks i bottenbjälklagets konstruktioner, finns det skäl att vidta åtgärder. Sockelskador innebär att ytbeläggningen lossnar på grund av fukt. När färg lossnar från sockeln som en följd av fukt, bör skadan inte repareras med tät färg eller annan ytbeläggning. Då stiger fukten högre upp i konstruktionen.

Om man misstänker att det finns radon i marken, bör en radonundersökning göras. Genom att täta de konstruktioner som ligger mot marken kan man förhindra att radon kommer in i bostaden.

Även taket behöver underhållas och inspekteras regelbundet. Den mest påfrestande tiden är från hösten till våren, dvs. från det att löven faller tills isen smälter. Takläckage upptäcks oftast i samband med höstregn och vinterslask eller på våren när snön smälter.

Publicerad 17-11-2016 kl. 7.46, uppdaterad 17-11-2016 kl. 7.46