Gå till innehållet

Reparationsprojekt bereds omsorgsfullt

Ett reparationsprojekt är ett projektarbete med ett tydligt mål samt en tydlig tidtabell och budget. För att målen ska uppnås är det viktigt att de som deltar i projektet har tydligt definierade uppgifter och ansvar. Projektorganisationen ska alltid dimensioneras enligt projektets storlek.

Det är viktigt för husets invånare och aktieägarna att informationen om projektet är tillräcklig. Invånarna ska i tillräckligt god tid få information om i synnerhet sådana aspekter av projektet som påverkar deras liv.

Publicerad 16.11.2016 kl. 13.54, uppdaterad 16.11.2016 kl. 13.54