Reparationsprojekt bereds omsorgsfullt

Ett reparationsprojekt är ett projektarbete med ett tydligt mål samt en tydlig tidtabell och budget. För att målen ska uppnås är det viktigt att de som deltar i projektet har tydligt definierade uppgifter och ansvar. Projektorganisationen ska alltid dimensioneras enligt projektets storlek.

Det är viktigt för husets invånare och aktieägarna att informationen om projektet är tillräcklig. Invånarna ska i tillräckligt god tid få information om i synnerhet sådana aspekter av projektet som påverkar deras liv.

Publicerad 16-11-2016 kl. 13.54, uppdaterad 16-11-2016 kl. 13.54