Elreparationer ska alltid anmälas

Det lönar sig att överväga en förnyelse av fastighetens eldistributionssystem när det gamla systemets säkerhet och kapacitet inte längre motsvarar kraven. En elrenovering är på sin plats också när ett stort reparationsarbete, till exempel en rörsanering, genomförs i fastigheten.

Aktieägarna har rätt att i de lokaler de förfogar över genomföra sådana ändringar som inte förorsakar skada eller olägenhet för bostadsaktiebolaget, grannarna eller byggnaden. När arbeten som omfattar elledningar planeras ska bostadsaktiebolaget i förväg underrättas om arbetena. Också små elarbeten kan innebära en risk för elstötar eller eldsvåda. Om man alltså inte är helt säker på vad man håller på med, finns det skäl att anlita en sakkunnig inom elbranschen.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.23, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.23