Moderna datakommunikationsförbindelser

När en bostadsfastighet får utrustning för befintliga och framtida datakommunikationsapplikationer, installeras ett ledningsnät i bostaden, dvs. fasta kablar. Då får varje bostadslägenhet en partvinnad kabelförbindelse som överensstämmer med standarden för allmän kabeldragning samt åtminstone en ledningsväg för en optisk kabel.

En optisk kabel är förmånlig och det lönar sig vanligen att installera en sådan vid sidan av det övriga arbetet. Det allmänna kabeldragningssystemet stöder ett stort antal applikationer som grundar sig på fast och snabb dataförbindelse, även om ingen information om framtida applikationer är tillgänglig vid installationstidpunkten.

Vad består inomhusnätet av?

Inomhusnätet består av en husfördelning, underfördelningar, hemfördelningar, hemkabeldragningar och datakommunikationsdosor som används som anslutningspunkter för teleterminalutrustning samt kabeldragningar mellan fördelningarna. Husfördelningen, underfördelningarna och hemfördelningen inkluderar kopplingspaneler och anordningar.

Vid nybyggnad installeras en hemfördelning i varje bostadslägenhet. Alla datakommunikationsdosor i lägenheten ansluts till hemfördelningen via den allmänna kabeldragningen. I varje boningsrum installeras en tvådelad datakommunikationsdosa.

När fastighetens inomhusnät förnyas, förutsätts det inte att ett lägenhetsspecifikt hemkabelsystem installeras i varje boningsrum.

Telesäkerheten är viktig

I fastighetens skyddsrum, varje tekniskt utrymme samt övriga lokaler där det anses nödvändigt installeras en anslutningspunkt enligt klass E i standarden för allmän kabeldragning.

Inomhusnätets husfördelning och hemfördelningar ska placeras och utrustas på vederbörligt sätt med beaktande av anordningarnas installation och underhåll samt telesäkerheten.

En teleentreprenör ska dokumentera sitt arbete enligt kraven i standarden. De dokument som behövs för användningen och underhållet av inomhusnätet ska upprättas och hållas uppdaterade. Anvisningar fås från Kommunikationsverket.

Uppdaterat antennsystem

I samband med en förnyelse av fastighetens el- eller telesystem ska man utreda om centralantennsystemet är uppdaterat. Ett gammalt system kan begränsa vilka datakommunikationslösningar som kan tas i bruk. Ett kedjekopplat centralantennät ersätts med ett stjärnformigt centralantennät, som uppfyller dagens standarder.

Utrymmet där stjärnpunkten för fastighetens interna centralantennät placeras ska dimensioneras och placeras med beaktande av installationen och underhållet av apparaterna samt telesäkerheten. Stjärnpunkten och de apparater som ansluts till den kan placeras i ett låst utrymme tillsammans med husfördelningen. Om utrymmesbehovet är litet, kan apparaterna placeras i samma utrymme som huvudcentralen för el.

Entreprenörens dokumentation

En teleentreprenör ska dokumentera sitt arbete enligt kraven i standarden. De dokument som behövs för användning och underhåll av fastighetens interna centralantennät och -system ska upprättas och hållas uppdaterade.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.25, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.25