Gå till innehållet

Byte av vertikala ledningar

Elledningar och rörlinjer dras i stort sett längs samma rutter, vilket innebär att besparingar uppstår under flera arbetsfaser, med början från rivningen. Det lönar sig att betona för planerarna att de till exempel ska försöka hitta de bästa ruttlösningarna som beaktar möjliga framtida ändringar och till exempel ljudisoleringen.

Först ska en sakkunnig fastställa elnätets och elutrustningens nuvarande tillstånd. Därefter bedöms förbättringsbehoven och inleds planeringen. Utifrån de färdiga planerna ordnas ett anbudsförfarande för entreprenörerna.

Beredskap för elavbrott

En totalentreprenad kan ges till en auktoriserad entreprenör. Då bör bostadsaktiebolaget ha tillräckligt mycket kunskap för att bostadsaktiebolagets representant ska kunna förhandla om behov, alternativ, önska dokumentation och andra faktorer som har att göra med entreprenaden.

Planeringen och arbetet är mer krävande om invånarna bor i huset medan arbetet pågår. Då måste det gamla elnätet fungera ända tills det nya nätet är klart. Under reparationsarbetena bör man vara förberedd på elavbrott.

Moderna brandkrav

Vid en grundlig renovering av elsystemet förnyas fastighetens huvudcentral för el och gruppcentralerna i lägenheterna, de vertikala ledningarna samt lägenheternas gruppledningar. Eldragningarna byggs så att de motsvarar brandkraven, vilket inkluderar en brandbeständig ledningsdragning eller en ledningsdragning som producerar små mängder rök.

I gamla fastigheter motsvarar elsystemets säkerhet inte alltid dagens krav. I mitten av 1980-talet övergick man till att använda ett system med skyddsledning, där alla eluttag är jordade. Enligt elsäkerhetsföreskrifterna, som förnyades i slutet av 2007, ska alla nya eluttag utrustas med jordfelsskydd. I våtrum lönar det sig alltid att skydda eluttagen med jordfelsskydd - också i gamla hus.

Ett nytt system är betydligt säkrare än ett gammalt. Också i fråga om telesystemet är ett nytt nät mer störningsfritt än ett gammalt.

Kapaciteten förbättras

I samband med att systemen förnyas är det möjligt att installera lägenhetsspecifika vatten- och elförbrukningsmätare. Elsystemets kapacitet förbättras, vilket gör det möjligt att till exempel bygga en bastu i en lägenhet. Antalet eluttag ökar samtidigt avsevärt.

Publicerad 17.11.2016 kl. 10.24, uppdaterad 17.11.2016 kl. 10.24