Fasader och balkonger utsätts för påfrestningar

Många faktorer påverkar reparationsbehovet för fasader. Regn, vind, frost och solljus är påfrestande för byggnaden, som skyddas av fasadytan.

Fasad
 

Om ytans skyddande effekt går förlorad på grund av sprickor, hål eller andra skador kommer miljöfaktorerna åt att påverka ytterväggens konstruktion, som finns under fasadytan. Då kan isoleringar och bärande konstruktioner skadas och byggnadens uppskattade livslängd förkortas. Det lönar sig alltså att hålla fasadytorna i gott skick.

I samband med fasadreparationer kan man påverka ytterväggens värmeisoleringsförmåga och täthet. Att tillfoga ett lager isolering till fasadytan och förnya, förbättra eller täta fönstren är de vanligaste sätten att förbättra ytterväggens isoleringsförmåga. Inglasning av balkongerna, som blir allt vanligare, har också en skyddande inverkan. När ändringar i fasaden görs, bör man emellertid beakta byggnadens särdrag och arkitektoniska värden.

Publicerad 16-11-2016 kl. 14.57, uppdaterad 16-11-2016 kl. 14.56