Reparationer av husteknik

En linjesanering, eller rörsanering, är idag det vanligaste reparationsprojektet när det gäller husteknik. Detta reparationsprojekt, som har fått ett synnerligen negativt rykte, kan i regel genomföras på ett sätt som är smärtfritt för bostadsaktiebolagets invånare, förutsatt att projektet planeras omsorgsfullt och genomförs enligt planerna. I det här avsnittet presenteras faktorer som bör beaktas i beredningen och genomförandet av linjesaneringar.

Förutom linjesaneringar är andra typiska hustekniska reparationer ökning av antalet linjejusteringsventiler i värmenätet och balansering av nätet samt grundlig reparation och balansering av ventilationen.

Publicerad 17-11-2016 kl. 9.58, uppdaterad 17-11-2016 kl. 9.58