Kompletterande byggande och tillbyggnad

Kompletterande byggande eller tillbyggnad på tomten är ofta förnuftigt och lönsamt för både bostadsaktiebolaget och kommunen: bostadsaktiebolaget får tack vare det kompletterande byggandet möjlighet att finansiera reparationer i den övriga fastigheten eller förbättra bolagets verksamhet; ur kommunens synvinkel effektiverar kompletterande byggande användningen av den byggda kommunala samhällstekniken samt ökar de befintliga tjänsternas användningsgrad och fastighetsskatteintäkterna.

Målet med vindsbyggande är att skapa fler bostäder i städernas centrum. Samtidigt ger tillbyggnad bostadsaktiebolaget en möjlighet att finansiera dyra reparationsprojekt i byggnaden. Bostadsaktiebolaget kan sälja antingen färdiga bostäder som har byggts på vinden eller byggrätt, som ibland säljs tillsammans med färdiga bygglovsbilder.

Vid ändringsarbeten i samband med vindsbyggande ska man också beakta byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

Publicerad 17-11-2016 kl. 11.08, uppdaterad 17-11-2016 kl. 11.08