En lägenhetsrenovering ökar kvalitetsnivån

 

 

Renovering

Reparationer som utförs i en fastighet indelas i ett bostadsaktiebolag i reparationer utförda av bolaget och reparationer utförda av aktieägaren. Bolagets och aktieägarens ansvar i fråga om underhållsreparationer (reparationer med anknytning till byggnadsdelarnas, inredningens, utrustningens och anordningarnas skick och funktionsförmåga) definieras i aktiebolagslagen.

Aktieägaren har naturligtvis rätt att på egen bekostnad utföra reparationer som förbättrar kvalitetsnivån i sin bostad. Aktieägaren ska dock på förhand lämna styrelsen eller disponenten en skriftlig anmälan om ett underhållsarbete, om arbetet kan inverka på en del av eller användningen av en fastighet, byggnad eller lägenhet som bolaget eller en annan aktieägare ansvarar för.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.28, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.35