Materialeffektivitet och avfallshantering

Med tanke på materialeffektiviteten bör en renovering genomföras först när det faktiskt finns ett renoveringsbehov. Det lönar sig inte att förnya användbara byggnadsdelar som är i gott skick enbart för att modet förändras. Det är viktigt att satsa på planeringen och byggarbetarnas yrkesskicklighet.

Tegelstenar på byggnadsplatsen
© Pentti Hokkanen

I samband med sparande byggande fäster man vikt vid bevarandet av byggnadsarvsvärden samt reparationsbyggandets miljökonsekvenser och ekonomiskhet med beaktande av material- och energieffektiviteten.

Med arbetsplatsens materialeffektivitet avses de åtgärder som vidtas för att förebygga materialsvinn, dvs. avfallsmängden minskas.

I materialeffektiviteten ingår det även att man för användbara byggnadsdelar och material till en återvinningscentral för byggnadsmaterial. På internet finns det handelsplatser för begagnade byggvaror, där man också kan hitta begagnat byggnadsmaterial i gott skick som man själv behöver. Om man utnyttjar återvinningscentraler och handelsplatser på nätet vid en renovering, minskar kostnaderna för materialanskaffningar och avfallshantering.

Publicerad 21-11-2016 kl. 16.03, uppdaterad 17-11-2016 kl. 11.00