Tätningsanvisning för fönster och dörrar

Varför är det viktigt att ett fönster är tätt?

Syftet med tätning är att eliminera luftläckage via fönstret eller dörren samt förhindra att vatten kommer in i fönsterkonstruktionerna utifrån. Luftläckage orsakar en känsla av drag, vilket leder till onödig energiförbrukning.

Tätning
 

I samband med tätning är det viktigt att se till att hela fönsterkonstruktionen är tät, dvs. också de konstruktioner som omger fönstret. Med hjälp av tätning kan man spara energi, förbättra ventilationen och öka trivseln inomhus. En tätning som har genomförts på rätt sätt förebygger onödiga underhålls- och reparationsåtgärder.

Den fuktiga och varma inomhusluften söker sig i regel utåt. Det är viktigt att se till att mellanrummen mellan glasen i öppningsbara fönster med flera bågar kan torka med hjälp av ventilationsspringorna i de yttersta bågarna. En tätning som har genomförts på rätt sätt förhindrar att fukt, regnvatten och snö kommer in i mellanrummet mellan bågarna. Om innerfönstret är tätt, behövs det endast små ventilationsspringor i ytterfönstrets tätningar. När fönstren har tätats justeras rummets temperatur och ventilation till en lämplig nivå.

Syftet med tätningsanvisningen

Anvisningarna som presenteras på dessa sidor är avsedda att läsas innan tätningsarbetet inleds och användas under tätningsarbetets gång. Anvisningarna har skrivits för de vanligaste fönster- och dörrtyperna. Det kan finnas individuella skillnader i fastighetens fönster och dörrar jämfört med anvisningarna. Då ska tätningsanvisningarna anpassa på ett sådant sätt att konstruktionerna på insidan är lufttäta och fönstren och dörrarna på utsidan är vattentäta.

Tätning och ventilation

Om huset har självdragsventilation eller maskinell ventilation kan fönstret i vissa fall fungera som intag av tilluft. Då kan fönstret tätas så att ett tillräckligt intag för tilluft bildas med hjälp av springor i tätningarna. Detta kan dock inte rekommenderas som en bestående lösning, utan intaget av tilluft bör senast i samband med nästa omfattande renovering ordnas till exempel via ett spjälverk för tilluft eller ett särskilt tilluftsfönster.

Faktorer som orsakar påfrestningar på fönsterkonstruktionen

På utsidan:

 • solljus och uv-strålning
 • fukt i utomhusluften
 •  temperaturväxlingar
 • vindtryck och det pumpningsfenomen som trycket förorsakar
 • bristfällig täthet i konstruktionsfogarna
 • orenheter i utomhusluften
 • snö och is

Mellan glasen:

 •  kondenserad vattenånga på ytterglasets insida

På insidan:

 • fukt i inomhusluften och kondensering av denna fukt på innerglasets yta
 • mekanisk belastning när fönstren öppnas och stängs
 • fönsterbågens egen vikt
 • bristfällig täthet i karmfogarna
 • bristfällig täthet i fogen mellan bågen och glaset
Publicerad 16-11-2016 kl. 16.14, uppdaterad 18-11-2016 kl. 9.10
Ämne: