Våtrumsreparationer

Vid ändringsarbeten i bostaden, t.ex. kakelarbeten, förnyande av vattenarmaturer, läggning av parkett, ska en anmälan alltid göras till disponenten, som informerar bolagets styrelse. Enligt den nya lagen om bostadsaktiebolag ska bolagets styrelse se till att aktieägarnas obligatoriska anmälningar om ändringsarbeten granskas omsorgsfullt.

För att arbetet ska lyckas måste man vara säker på att det utförs korrekt och med de material som fastställs i planen. God kvalitet är ofta beroende av arbetstagarens och arbetsledningens attityd. Det fästs ofta för liten vikt vid övervakningen av reparationsarbetet.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.39, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.39