Energieffektivitet i småhus

Småhus
 

Byggnaderna står för cirka 40 % av all energi som används i Finland. De är den största enskilda källan till utsläpp av växthusgaser.

Tack vare de allt striktare byggbestämmelserna är nya småhus energisnåla jämfört med gamla småhus. De nya husen utgör dock endast en liten andel av hela byggnadsbeståndet. Därför har särskilt befintliga hus och deras energianvändning en avgörande roll till exempel med tanke på klimatförändringen.

I det här avsnittet förklaras det att småhusens och boendets energieffektivitet kan förbättras på väldigt många sätt. Förutom klimatförändringen är boendekostnaderna ett bra motiv - priserna för el och andra värmeenergiformer ökar ständigt. Det är bra att komma ihåg att åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i regel också förbättrar bekvämligheten och boendehälsan.

Avsnittet har skrivits av redaktör Jussi Laitinen.

Publicerad 18-11-2016 kl. 10.44, uppdaterad 20-06-2018 kl. 9.52