Känn ditt hus - inspektera, underhåll och reparera det regelbundet

I Finland finns det cirka en miljon separata småhus och en halv miljon fritidsbostäder. Bostadsbyggnaderna står för över 40 procent av nationalförmögenheten i den byggda miljön och bostadsbeståndet. Enligt enkätundersökningar är egnahemshus den mest populära boendeformen bland finländarna.

För en småhusägare är bostaden i regel den största investeringen i livet. Därför är det inte oväsentligt hur fastigheten underhålls, repareras och sköts. Underhållskostnaderna under husets livscykel är större än anskaffningskostnaderna. Invånare i småhus bör också känna till hur de med rätt åtgärder i det dagliga boendet kan förhindra att skador på fastigheten uppstår i förtid och säkerställa att byggnaden har en lång livscykel.

Betydelsen av att hantera sitt hus på rätt sätt ökar. Hustekniken har genomgått en omvälvning och husen är mer komplicerade än tidigare. Därför kan man genom regelbunden observation av husets skick, underhåll i rätt tid och planmässiga reparationer spara tid, besvär och pengar.

I det här avsnittet får småhusägare information om vad som ingår i förnuftiga och planmässiga fastighetshanteringsåtgärder och reparationer. Avsnittet innehåller också grundläggande information om bl.a. hur man genom god hushantering kan åstadkomma fördelar och kostnadsbesparingar samt öka fastighetens säkerhet och hälsosamhet.

Projektchef Pentti Heikkurinen, kommunikations- och marknadsföringschef Olli-Pekka Laine samt verkställande direktör Juhani Nenonen från Egnahemsförbundet har deltagit i skrivandet av detta avsnitt.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.39, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.39
Ämne: