Uppföljning av hushanteringskostnaderna lönar sig

Det lönar sig alltid att granska hushanteringskostnaderna på lång sikt. Med hjälp av planmässig fastighetshantering, rätt lösningar, kostnadsuppföljning och åtgärder i rätt tid kan man i betydande grad påverka hushanteringskostnaderna. Kostnadsbesparingar uppnås till exempel genom att förnya eller reparera husets värmesystem samt vidta åtgärder i rätt tid.

Ett småhus är i regel den största enskilda anskaffningen i livet för en person, och det lönar sig således att hålla huset i gott skick. Därför är det viktigt att man väljer rätt lösningar för både fastighetshantering och reparationer samt anlitar sakkunniga inom branschen. Fastighetsägaren betalar huvudsakligen själv kostnaderna för fastigheten, så det lönar sig att vara noggrann med utgifterna.

Det lönar sig för en småhusägare att känna till vilka samhällsunderstöd som är tillgängliga för fastighetsreparationer. Man kan till exempel få understöd för förbättrande av energieffektiviteten och ändringar i uppvärmningssättet. På samma sätt kan man ha rätt att ansöka om reparationsunderstöd med stöd av ålder och liten inkomst. Båda dessa kan ansökas på våren varje år från kommunen. Mer information finns på webbsidorna som upprätthålls av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Båda makarna i ett hushåll kan göra hushållsavdrag i beskattningen för reparation och renovering av en fastighet. Mer information finns på skatteförvaltningens webbsidor. Den som använder sig av hushållsavdrag bör alltid kontrollera i företags- och organisationsdatasystemet att den som utför arbetet är pålitlig. Centralförbunden för entreprenörer inom branschen har ofta register över pålitliga sakkunniga.

Energi-, el-, avfalls-, vatten- och avloppsavgifterna samt övriga avgifter med anknytning till fastigheten är ofta betydande när det är fråga om småhusboende. När man väljer eller kompletterar energiformen för uppvärmning av huset lönar det sig att göra en heltäckande granskning och inte glömma den inverkan husets livscykel har på de totala kostnaderna. Elenergin kan konkurrensutsättas och förbrukningskostnader sparas. Även avfallshanteringen kan konkurrensutsättas. Med hjälp av sortering, återvinning och kompostering av avfall kan besparingar uppnås. Genom förnuftig användning av vatten och avloppsvatten kan man påverka det slutgiltiga priset. Det lönar sig också att kontrollera att beskattningsuppgifterna för fastigheten är riktiga, så att man inte blir felbehandlad. Många egnahemsföreningar tillhandahåller maskin- och apparatuthyrning för sina medlemmar till ett förmånligt pris.

Publicerad 18.11.2016 kl. 8.43, uppdaterad 18.11.2016 kl. 8.43