Tilluft utan drag

De vanligaste bristerna i ventilationen i vårt byggnadsbestånd har att göra med tillgången på tilluft i maskinella frånluftsventilationssystem och frånluftsventilationssystem med självdrag. Det är en utmaning att få in tillräckligt mycket utomhusluft i byggnaden utan att drag uppstår.

Under de kalla årstiderna är luften som kommer in genom ventilerna tätare och strömmar ner mot invånarnas nackar eller vrister. Därför händer det ofta att man stänger eller till och med täpper till ventilerna, och inte kommer ihåg att öppna dem när det blir varmare ute.

Lukt tränger in genom springor

När tilluftsventilerna är stängda, tränger luften i på andra ställen. Luft kan komma in i bostaden via springor i väggarna, källaren, trappuppgången eller grannens bostad. Lukter och orenheter kommer in tillsammans med luften. Om luften inte hittar något sätt att komma in i bostaden, kan den inte heller komma ut. Orenheter i bostadens luft blir kvar inomhus och inandas av invånarna.

Ofta är den bristfälliga tillgången på tilluft en följd av att fönstren har bytts ut. När fönstren valdes har man inte beaktat fönstrens andel i byggnadens ventilation. I samband med reparationsarbeten som omfattar fönstren och byggnadens ytterväggar ska man alltid säkerställa att tilluft kan komma in i bostäderna.

För planeringen av tilluftsrutter och -lösningar ska man anlita en VVS-planerare som sätter sig in i byggnadens egenskaper och planerar en fungerande lösning från fall till fall.

Kontrollerad ventilation med ventiler

Utomhusluften kan släppas in kontrollerat när en ventil för utomhusluft installeras i sovrum och vardagsrum. Ventilen kan installeras antingen i väggen eller i fönsterkonstruktionerna. Vid vägginstallation används en ventil för utomhusluft som har utrustats med filter, justeringsanordning och eventuellt ljuddämpare.

I fönsterkarmen eller bågen kan man installera antingen en manuellt justerad eller en termostatstyrd springventil. Termostatventilen reagerar både på utomhusluftens temperatur och på vinden och minskar springan vid kallt väder.

Om fönstren förnyas kan man också överväga att installera tilluftsfönster.

Intag av utomhusluft med en tilluftsanläggning

Om bostaden har maskinell frånluftsventilation kan man montera en tilluftsanläggning utrustad med fläkt. Anläggningen blandar rumsluften med utomhusluften så att tilluften är varmare än utomhusluften. Anläggningen filtrerar både utomhusluften och återvinningsluften.

Man ska se till att det inte uppstår ett övertryck i bostaden i förhållande till utomhusluften. Lösningen är bäst lämpad som ett förbättringsalternativ för en enskild bostad.

Publicerad 21-11-2016 kl. 8.08, uppdaterad 21-11-2016 kl. 8.08
Ämne: