Reparation av andra byggnadsdelar i småhus

Bärande byggnadsdelar som kompletterar stommen i ett småhus är bl.a. fönster och dörrar samt lätta mellanväggar. I det här avsnittet beskrivs reparation av kompletterande byggnadsdelar som är centrala för husets värme- och fukttekniska funktion.

Öppningar, fönster och dörrar som är en del av fasaden har en viktig betydelse inte bara för funktionen, utan också för husets värmehushållning, och energieffektiviteten hos dessa delar kan ofta förbättras. Fönster och innerdörrar kan också vara en del av byggnadens ventilationssystem, vilket innebär att ramvillkoren som gäller hälsa ska beaktas vid reparationer och möjliga ändringar.

Å andra sidan är framför allt öppningar och andra detaljer i fasaden viktiga med tanke på byggnadens särdrag och identitet, och en ändring av dessa delar kräver noggrant övervägande. Med tanke på material- eller kostnadseffektiviteten är det i regel inte heller förnuftigt att riva eller byta ut fungerande byggnadsdelar.

Publicerad 18-11-2016 kl. 9.12, uppdaterad 18-11-2016 kl. 9.12
Ämne: