Fasad- och takreparationer

Fasadreparation
 

Småhusets fasad och tak har många viktiga uppgifter: de bildar husets bärande stomme, håller värmen inne samt vind och fukt ute. Å andra sidan är de den mest synliga delen av husets estetik och arkitektur. Det lönar sig att regelbundet följa fasadens och takets skick och reagera snabbt på skador. Till exempel kan flagande färg på fasaden vara ett tecken på problem med väggens fuktbeteende. Tack vare regelbundet underhåll av taket och fasaden samt lokala reparationer som utförs i god tid kan behovet av större underhållsreparationer skjutas upp med flera år.

Eftersom taket och fasaden ständigt utsätts för väderbelastning blir emellertid en mer omfattande underhållsreparation förr eller senare aktuell. I samband med underhållsreparationer bör man överväga om husets värmehushållning kunde förbättras. Tilläggsisolering av fasaden eller ändring av öppningar i fasaden förutsätter sakkunnig planering och är i regel tillståndspliktiga åtgärder.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.59, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.59
Ämne: