Fönsterreparationer

Att ta hand om fönsterkonstruktionerna innebär att följa fönstrens skick och reparera fel. Det blir svårt att öppna fönstren om underhållet försummas. Det uppstår skador i ytbeläggningen, luft- och vattenläckage och till och med murknande trädelar.

Fönstrens tätningar och färgytor har begränsad livslängd och måste förnyas med jämna mellanrum. Om servicen och underhållet försummas helt, kan fönstren vara i ett sådant skick att de behöver bytas ut redan efter 20 år.

Det är förmånligt att reparera

Det lönar sig att reparera gamla, fungerande fönster. Typiska reparationsåtgärder är byte av gamla tätningar till nya, underhåll av lås och gångjärn (smörjning), förnyelse av fönsterkitt, justering av öppningsvinkeln samt underhållsmålning av fönstren. Energihushållningen för ett gammalt fönster kan förbättras med hjälp av tilläggsglas.

Ibland räcker det med att fönstren repareras endast delvis. Till exempel kan murkna ytterbågar bytas eller vanliga fönsterrutor ersättas med moderna specialglas, om bågen håller för den ökade massan.

En förbättring av fönstrets värmeisoleringsförmåga kan vid fuktigt och kallt väder förorsaka samma rimfrostfenomen på glasens utsida som på bilarnas vindrutor. Värmeläckaget håller inte längre glaset frostfritt.

Typiska problem med gamla fönster

Det är typiskt för gamla fönster att de inte öppnas eller stängs ordentligt. Andra problem kan vara värmeläckage och drag, röt- eller andra träskador, färg och kitt som flagar eller spricker, dålig ljudisoleringsförmåga och otillräcklig eller okontrollerad tillströmning av tilluft. Fönstren på den södra sidan är ofta också i sämre skick än fönstren på den norra sidan av byggnaden.

Om ett fönster är i mycket dåligt skick, kostar det mer att reparera fönstret än att byta ut det mot ett nytt. Dessutom har nya fönster i regel bättre värme- och ljudisoleringsförmåga än gamla fönster. När ett fönster byts ut ska man dock beakta utseendeaspekterna.

Anlita en planerare

Vid fönsterrenoveringar lönar det sig att anlita en utomstående planerare. Det krävs specialkunskap inte bara för att välja fönster, utan också för att upprätta anbudsbegäran och övervaka arbetet.

Idag har största delen av de nya fönstren en ytterbåge av aluminium och karmens utsida har beklätts med aluminium. Fönstren har målats med pulverfärg i ett industriellt måleri. Även om färgen med tiden lossnar från aluminiumet, förstörs inte aluminium på samma sätt som trä.

Lasyrbehandlade träfönster kräver underhåll

Den fönstertyp som har påverkats mest av tidens tand är de mörkbruna lasyrbehandlade träfönstren som användes mellan slutet av 1960-talet och mitten av 1980-talet, vars underhåll har försummats. Lasyrbehandlade fönster borde ytbehandlas med några års mellanrum (5-7 år). Annars förstörs de på grund av väderbelastning.

I samband med underhållsmålning av fönsterbågar avlägsnas gammal, flagande och lossnande färg samt grånat och luddigt trämaterial. Kitt som är i dåligt skick avlägsnas, fönstren grundmålas och kittas om det behövs samt ytmålas.

Publicerad 18-11-2016 kl. 9.06, uppdaterad 18-11-2016 kl. 9.06
Ämne: