Moderna dataförbindelser i småhus

De gamla antenn- och telefonnätens kapacitet är inte tillräcklig för moderna bredbandsförbindelser. Det lönar sig att kombinera en förnyelse av systemen med till exempel en rörsanering eller annan grundlig renovering.

När el- eller telenätet förnyas bör man utreda om antennsystemet är uppdaterat. Ett gammalt system kan begränsa vilka datakommunikationslösningar som kan tas i bruk. Ett kedjekopplat centralantennät ersätts med ett stjärnformigt centralantennät, som uppfyller standarderna. I ett småhus kan anordningarna ofta placeras i ett gemensamt utrymme med till exempel huvudcentralen för el. I planeringen beaktas även exceptionella situationer, till exempel åskskydd.

Egen antenn eller kabelnät

De tjänster som är tillgängliga via antennsystemet i småhus kan tas emot med en egen antenn, en parabolantenn eller via kabelnätet. Antennens placering på husets tak bestäms enligt den uppmätta signalstyrkan och bildkvaliteten.

Husets antennät byggs i form av ett stjärnnät, där ett separat installationsrör och en installationskabel dras till varje antenndosa från stjärnpunkten. Stjärnpunkten med tillhörande utrustning placeras i husfördelningen. Det lönar sig att placera husfördelningen på en central plats med tanke på kabeldragning och rörledningar, till exempel i anslutning till huvudcentralen för el. Vanligen dras också kablar till datakommunikationsdosorna från samma stjärnpunkt. Antenndosor bör placeras nära eldosorna i alla rum, inklusive köket.

Nätet av datakommunikationsledningar inomhus består av husfördelningen och datakommunikationsdosorna som används som anslutningspunkter för teleterminalerna samt kablarna mellan dessa. I varje boningsrum installeras en tvådelad datakommunikationsdosa. Datakommunikationsnätet byggs i form av ett stjärnnät på samma sätt som husets antennät.

En sakkunnig ger råd om bredbandslösningar

Som överföringsväg för bredbandsanslutningar kan man använda olika kabellösningar såsom allmän kabeldragning, koaxialkabel, radiovågor eller optisk kabel. Till ett trådlöst hemnät kan man förutom datorn också koppla olika underhållningsapparater. Systemet styrs via dator eller smarttelefon.

En sakkunnig ska anlitas för planeringen av datakommunikationssystem och antennsystem. En teleentreprenör ska dokumentera sitt arbete enligt kraven i standarden. De dokument som behövs för användningen och underhållet av inomhusnätet och antennsystemet ska upprättas och hållas uppdaterade.

Publicerad 18-11-2016 kl. 9.20, uppdaterad 18-11-2016 kl. 9.20
Ämne: